Chủ Đề Năm Học " Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề ".
Chủ nhật, 21/11/2021, 16:22
Lượt đọc: 38

HỘI NGHỊ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Ngày 19/11/2021, trường Tiểu học Đặng Trần Côn đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021 – 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Tiến – đại diện Liên đoàn Lao động Quận 4 cùng toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường.

Trong năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học Đặng Trần Côn đã đoàn kết, tập trung  trong thực hiện nhiệm vụ. Giữ vững vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Công tác thăm hỏi động viên luôn kịp thời. Chất lượng học tập của học sinh luôn được nâng lên. Giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Tại hội nghị đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2021 - 2022.

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164