Chủ Đề Năm Học " Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề ".
Thứ sáu, 2/7/2021, 10:33
Lượt đọc: 340

TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO

Căn cứ Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 trên địa bàn Quận 4;

Trường Tiểu học Đặng Trần Côn thông báo về việc tuyển sinh lớp Một năm học 2021-2022 như sau:

1. Phụ huynh nhận giấy thông báo đăng ký Lớp 1 do UBND Phường phát và đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn trên giấy thông báo từ ngày 01/7/2021 đến ngày 11/7/2021.

2. Tất cả các trường hợp sai thông tin hoặc chưa đăng ký cần bổ sung, phụ huynh cần liên hệ UBND phường để điều chỉnh.

3. Khi có chỉ đạo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4, nhà trường sẽ thông báo phụ huynh đến trường làm hồ sơ nhập học.

Trân trọng

Tác giả: admin

88