Chủ Đề Năm Học " Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề ".
Thứ hai, 11/10/2021, 16:52
Lượt đọc: 45

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Đặng Trần Côn về việc phát triển Đảng viên. Chi bộ trường đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Bùi Thị Hồng Diễm. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Chi bộ trường nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

 

Tác giả: admin

88