Chủ Đề Năm Học " Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề ".
Thứ năm, 16/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 366

Đường link trực tiếp học môn âm nhạc trên Youtube.

Để có thể xem tốt bài học Âm nhạc do đội ngũ GV Âm nhạc Q4 biên soan. Phụ huynh nhấn vào đường link sau. Chọn theo khối học và chọn bài âm nhạc theo từng tuần. Thanks.

 

https://sites.google.com/view/amnhacquan4/trang-ch%E1%BB%A7?authuser=0

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88