Chủ Đề Năm Học " Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề ".
Thứ tư, 7/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 427

TẬP HUẤN THÔNG TƯ 22/2016/TT-BGDĐT

 

       Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Quận 4 về triển khai tập huấn Thông tư 22, vào ngày 02/12/2016 trường Tiểu học Đặng Trần Côn đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên về nội dung tập huấn Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT.

     Qua buổi triển khai tập huấn, giáo viên nhà trường đều nhận thấy được những sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định đánh giá học sinh tiểu học trong Thông tư số 22 so với Thông tư 30. Đây là buổi sinh hoạt chuyên môn đầy bổ ích và có chất lượng nhằm giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên trong trường hiểu và nắm vững để thực hiện đúng cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

 

88