Chủ Đề Năm Học " Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề ".
Thứ bảy, 21/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 529

CHUYÊN ĐỀ TOÁN Dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực

Ngày 13/10/2017 vừa qua tổ chuyên môn 3&4 của trường Tiểu học Đặng Trần Côn đã thực hiện Chuyên đề “Dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực” và “Dạy học tích hợp kỹ năng sống trong dạy Toán ở Tiểu học”.

       Qua buổi chuyên đề, giáo viên nắm bắt được sự cần thiết trong việc dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực qua tên gọi của 5 kỹ năng và 6 năng lực cùng với việc lồng ghép tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông trong dạy Toán,…Tích hợp có tính thực tiễn sẽ giúp tiết học trở nên sinh động, hấp dẫn học sinh. Qua đó cũng tạo động cơ, hứng thú học tập cho học sinh.

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164