Chủ Đề Năm Học " Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề ".
Thứ sáu, 17/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 449

CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3

Chuyên đề chuyên môn tháng 3 với nội dung “Xây dựng ngữ liệu đọc hiểu và tích hợp lồng ghép các kiến thức trong dạy học Tập đọc” được tổ chức vào ngày 10/3/2017 đã giúp cho đội ngũ giáo viên biết thêm nhiều nguồn tài nguyên trong việc tìm kiếm các ngữ liệu khi thực hiện đối với bài kiểm tra đọc hiểu, cách tổ chức tích hợp lồng ghép các kiến thức của một số môn học vào trong một tiết dạy Tập đọc nhằm giúp cho tiết học được sinh động, học sinh được khắc sâu nội dung kiến thức và được nghe hướng dẫn thiết kế đề kiểm tra định kì cuối năm đối với lớp 1.

88