Chủ Đề Năm Học " Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề ".
Thứ hai, 25/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 464

CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2017

       Chuyên đề “Dạy học tập viết theo hướng phát triển năng lực” và “ Dạy học và khắc phục lỗi chính tả phương ngữ ở tiểu học” được các tổ khối thực hiện vào ngày 15/9/2017 đã được sự quan tâm rất lớn từ các thầy cô trong nhà trường.

       Qua chuyên đề cũng đã giúp cho giáo viên nắm được mục tiêu chung là nếu chỉ rèn chữ trong giờ tập viết đã trở nên lạc hậu nên giáo viên cần giúp học sinh hiểu kỹ năng viết phải được vận dụng trong nhiều tình huống khác nhau và dạy học sinh tập viết theo năng lực  rất cần thiết trong tiết dạy. Bên cạnh đó cũng cung cấp thêm nhiều vốn từ ngữ nhằm giúp cho giáo viên có thể so sánh, hướng dẫn học sinh không nhầm lẫn các từ ngữ của vùng miền, cách phát âm để viết đúng chính tả.

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164