HIỆU TRƯỞNG

CÔ : ĐÀO THỊ TUYẾT NHUNG
CÔ : ĐÀO THỊ TUYẾT NHUNG

Ngày sinh: 5/12/1967

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG TRẦN CÔN 

Đ/C : 202 - 203 BẾN VÂN ĐỒN - P2 - Q4

ĐT : 028.62619936.

WEBSIDE : http://thdangtrancon.hcm.edu.vn/