Thứ sáu, 14/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 305

Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

Ngày 12/2/2020 trường Tiểu học Đặng trần Côn tở chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học bao gồm 3 tài liệu video:

  1. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học
  2. Xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy.
  3. Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn trong hoạt động dạy học, giáo dục học sinh

Qua buổi tập huấn, không chỉ giúp giáo viên nhà trường hiểu rõ hơn về chương trình Giáo dục phổ thông 2018 mà còn là định hướng để các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

88