Thứ ba, 27/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 451

Chuyên đề Tập huấn giáo viên chương trình giáo dục phổ thông 2018

Để chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT 2018, ngày 23/8/2019 trường Tiểu học Đặng Trần Côn tổ chức buổi tập huấn nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về đổi mới chương trình, nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự học tự bồi dưỡng để đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Chương trình này sẽ được triển khai từ năm học 2020 – 2021, bắt đầu với lớp 1 ở cấp tiểu học, “cuốn chiếu” trong các năm học tiếp theo với các lớp còn lại, hoàn thành đổi mới chương trình ở các lớp tiểu học vào năm 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

88